Hogyan értettem meg?

Felnőtt könyv
Ismertető: 

Salyámosy Éva újságíró. A DUNA TELEVIZÍÓ szerkesztő-rendezőjeként ment nyugdíjba. Ma is dolgozik a MERA rádióban önálló műsorral, közel 20 éve. Publikál, könyveket, verseket ír. Számtalan nyilvános megjelenés mellett komoly személyes beszélgetéseket is folytat.

44 éves koromig nem ismertem Istent. Hallottam róla, tanultam is, sose mertem volna kimondani, hogy nem létezik, mégse érintette meg a szívem vele kapcsolatban semmi. Úgy éltem, mint sokan mások. Férjhez mentem, jöttek a gyerekek. Küzdöttünk lakásért, kocsiért, külföldi utakért, tanultunk, építettük a karrierünket, barátkoztunk. Minden érdekelt, de Istennel nem foglalkoztam! Alapjában véve elégedett voltam az életemmel, de titokban mindig volt bennem egy nagy űr: Nekem hiányzik valami! De mi? Senkit se tudtam megkérdezni ezzel kapcsolatban, s így - mivel titokban kitartóan rágott ez a hiányérzet – egyszer csak úgy döntöttem, hogy mélyen elásom ezt a témát! Nekem már elég volt belőle!

De Isten nem ásott el engem! Sok-sok esemény eredőjeként – melyekben előző könyveimben már vallottam – megismertette magát velem. S a vele lévő szeretet-kapcsolatomban egyszer csak választ kaptam a kérdéseimre. Megtudtam, hogy miért élek a földön, miért itt, miért most, és milyen céllal…

Ezzel tökéletesen beteljesedett az életem! Azt csinálom, amire születtem, és ez teljesen kitölti a lényemet, sose remélt boldogságot ad!

Had mondjam el, hogyan…

Ajánlás: 

Salyámosy Éva legújabb könyvét örömmel ajánlom a kedves olvasónak. A szerző nem ismeretlen a keresztyén irodalomban. Személyes történetein követhetjük nyomon, hogyan jutott élő hitre felnőtt korában. Ez az élmény irodalmi munkásságának gyújtópontjává vált. Meggyőződése alapján, Istentől kapott küldetését követi abban, hogy tanúságtevője legyen az Úrnak, így mindazoknak, akik ugyancsak a Teremtő megismerésére vágynak, és keresik közvetlen vezetését.

Éva számára Isten egy különleges ajándékot is adott: a régmúlt és a jelen megtapasztalásait izgalmas könyvek formájában tudja megírni, melyek elbeszélések és versek formájában is Istenre mutatnak.

„Hogyan értettem meg?” - A könyv címe is ezt a törekvést fogalmazza meg. Hiteles bepillantást nyerhetünk abba a lelki folyamatba, ahogyan ő felismerte Isten jelenlétét, gondoskodását életének nagy próbáiban, vagy éppen apró mozzanataiban is. Hiszi, hogy Istennek az életével terve volt, bár sok mindent csak az idő távlatából, más összefüggések ismeretében tudott csak megérteni.

Célja a tanúságtevés. Minden sora írásos bizonysága annak, hogy bármilyen életkorban legyünk is, személyes kérdéseinkre csak Istenben találhatunk választ. A Krisztusba vetett hit és reménység élete legnehezebb próbáiban is elkíséri, ebből merít erőt szolgálatában is. Ezzel másokat is arra bátorít, hogy mondják el megtapasztalásukat, a drága örömhírt Istenről, és a benne megtalálható szeretetről, megbocsátásról és örömről.

Kívánom, hogy e könyv érje el a szerző célját, érintse meg a szíveket!

A személyes hitvallás és életpélda legyen olyan útmutató, ami a kereső lelkeket elvezetheti az Úr Jézushoz. Ha pedig már mi is, mint Krisztusban hívők, olvassuk e könyvet, merítsünk kitartást és erőt a hit megélésére, elmélyítésére, a bátor tanúságtételre, és ajánljuk mások épülésére is az „Éva-könyveket”.

Kívánom, hogy Isten áldása kísérje a szerzőt, és ennek az újabb, értéket teremtő könyvnek az olvasóit is.

Budapest, 2014. augusztus.

Mészáros Kálmán lelkipásztor