Tehetetlen, nyámnyila a keresztény világ?

Manapság egyre több média műsor hangzik el arról, hogy az egyesült európai államok képviselői milyen hatalmas erővel támadják a kereszténységet. Bár az alakuláskor alapgondolat volt, hogy ha nincs kereszténység Európában, akkor Európa se él többé! Később mégis úgy alakultak a dolgok - emlékszem DTV-s múltamra, amikor sokat foglalkoztunk ezzel a témával - hogy sikerült kigolyózni a „keresztény Európának”, hogy felvegye alaptörvényeibe a keresztény értékrendet. Akkor azt mondták, azért nem, mert ez egy gazdasági jellegű szerződés, és abban ilyesmit nem fektetnek le. Felesleges, mert természetes.

Később aztán egyre inkább napfényre kerültek a valódi célok, indítékok és burkolatlan szándékok.

Ma már ott tartunk, hogy a kereszténységet Brüsszelben – ugyanazok a szájak - nyíltan támadják. Először csak a külső jeleket akarták megszüntetni. A keresztet nem lehet nyilvános helyeken kifüggeszteni. Nem lehet karácsonyfát állítani az európai irányítási központban. Aztán ezzel párhuzamosan megindult, és mára egyre jobban felerősödött a leplezetlen harc a kereszténység ellen. Először csak a kis kezdeményeket láttuk, de mára egy egész „büdös-virág telepet” táplálnak. A korábban álarcok mögé bújt döntéshozók ma már nyíltan kiállnak a pénz imádata mellett. Ebből egyértelműen következik, hogy aki a pénzt imádja, annak nem Jézus Krisztus az istene. Hogy is mondja ezt maga az Úr:

- „Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti: nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.” Mt. 6.24

Ebben a mondatban Jézus urunk világosan elénk tárja, hogy csak két lehetőség van. Vagy Istent imádni vagy a pénzimádatban is megtestesülő sátánt.

Fentiek alapján joggal gondolhatjuk, hogy mai törvényhozóink, ott a központi városban nem Istent, így nem is a keresztény értékrendet szolgálják.

Minél több pénzre törekszenek és mindent elkövetnek, hogy azt minél korlátlanabb eszközökkel szerezhessék meg, mindegy, hogy a másik ember, akinek a javára élősködnek, az belehal-e ebbe vagy sem.

Mivel a krisztus értékek útjukban állnak, támadják Őt a gonoszság erejével.

- „Jézus így válaszolt nekik: Bizony, bizony, mondom néktek, hogy aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája”. Jn. 8.34

Mert végül is mit támadnak? Azokat az értékeket, melyeket Isten a teremtésben meghatározott és melyeket Jézus emberi szóval is megfogalmazott nekünk tanításaiban.

Az Úr férfinak és nőnek teremtette az embert és egy férfi és egy nő örök szövetségét házasságnak nevezte. Ma ez igen komoly veszélynek van kitéve. Miért? Hogy függ ez össze a pénzzel? Nagyon is erősen. Ha két ember nem alapit családot, nem fogják meg egymás kezét örökre, akkor nincs az embernek hátországa. Az ilyen ember elmagányosodik, erőtlen lesz. Így könnyebben befolyásolható, rávehető bármire, általában a mondvacsinált értékek után kapkod, a perc örömére. Az egyedülálló ember többet költ. Egy családban elég egy lakás, egy autó, egy ez, és egy az… De ha a családokat szétrombolják, akkor már mindenből legalább kettő kell. Ezzel nő a vásárlási hajlandóság, több pénz folyik be a pénzéhesek kasszájába. De a labilissá válható embernek több gyógyszerre is van szüksége, több szórakozásra… megint a kiadás a fontos és a másik végen megbújó pénzéhes embercsoportok.

Ugyanez a célja a gyermekek nemiségének eltörlése iránti vágyuknak is. Azt mondják, hogy azért gondoskodnak így a felnövekvő nemzedékről, hogy a nőket semmi hátrányos megkülönböztetés ne érje, ha karrierre vágynak. De ez se igaz! A képlet ugyanaz: megint magányos és egyedülálló embereket akarnak kitermelni, akik csak arra keresnek, hogy költsenek és a pénzéhesek jól megszedjék magukat.

Sorolhatnánk. Ezzel van tele a média. Erről szól számtalan műsor és mi ezeket halljuk is.

Aztán az is felvetődik elég gyakran, hogy a kereszténység támadásakor mi miért tűrünk? Amikor más vallásúakat atrocitás ér, akkor azok azonnal visszaütnek, a dolog természeténél fogva, nagyobbat, mint kaptak. Ez aztán újabb bosszút szül, és máris benne vannak egy olyan düh-spirálban, melyből ember soha ki nem tud mászni magától.

Mit is mondtunk korábban a pénzéhes világról ? Mivel nem Krisztus oldalán állnak, támadják Őt a gonoszság erejével. De miért támadják ilyen hevesen, és miért nem hagyják a dolgokat csak úgy fű alatt elfüstölögni? Erre több magyarázat is van, melyek közül igen domináns az, hogy a gonoszságnak már kevés ideje van, ezért támad ilyen hevesen. A másik ok az, hogy a Földről is szeretnék letörölni azokat az értékeket, melyek őket vádolhatnák. Ne legyen más istened? Hisz a pénz, a sátán az istenük. Ne lopj, ne ölj? Hol van azok pénze, akár a hazánkban is, akik a bankok áldozatai lettek?! Sokan öngyilkosok lettek, mások feladták az életet. Vegetálnak… Ne paráználkodj. Egy híres ember nemrég így szólt: „A boldog élet titka a sok és rövid házasság”, és ezt emberek milliói hallották a Tv-ben, velem együtt… Aki nem Istent tiszteli, az lelkiekben is paráználkodik. Ne kívánd el a másét… De hiszen folyamatosan ez megy. A kisember megtermeli a javakat, és a pénzéhesek kiéneklik a szájából a csalfa örömök kínálásával vagy elveszik erőszakkal, bankkamatok és mások formájában… Gyilkolják a szellemiségünket művészinek mondott 12 tányéros borzalmakkal, sátáni énekekkel és versekkel, csalóka vágyak kínálásával...

Világos, hogy aki nem az Isten útján jár, az a saját törvényét akarja érvényesíteni.

- „Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak”. 2Tim. 4.3-4

És mindezt a keresztény világ erőszak nélkül tűri. Olykor felszólalunk, máskor beszélünk róla, de nem tiltakozunk erélyesen és nem engedjük, hogy erőszakba hajszoljanak minket. Azt hirdetik ellenünk, hogy az ilyen nyámnyila társaságnak nincs helye a Földön. Ide erős, és az élet harcait megvívni tudó emberekre van szükség!

Vajon miért nem vagyunk mi hivő emberek erőszakosak?

Mi is volt ez a mondat, amit körbejártunk? Mivel nem Krisztus oldalán állnak, támadják Őt a gonoszság erejével. Vagyis kit támadnak igazán? Hát nem minket! Őket Kiss István és Nagy Mária egyáltalán nem érdekli, mert erőtlennek gondolják őket. Jézust támadják. Miért nem vagyunk mi erőszakosan visszaütők? Mert nem minket támadnak.

Akkor most ennyi volt, és tehetnek amit akarnak? No, azért nem!

A keresztény ember ugyanis nem nyámnyila, sőt! Aki le tud mondani az egyéni bosszúról, aki úgy tudja megélni az élete nehézségeit, hogy látja, mikor kit támadnak benne, az először is nagyon életrevaló és másodszor igen erős. Próbálja csak meg bármelyik mammon-szolga azt, hogy amikor az indulataitól összeszorul az ökle, lemond a saját vágyairól és átadja a bosszút másnak. Másnak, aki igazságosan ítél. Maga az Úr mondta övéinek:

- „Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva: „Enyém a bosszúállás, én megfizetek” - így szól az Úr. Róm. 12.19

Valóban, Isten megfizet, amikor bennünk Őt támadják? Nagyon is! Istennél egyetlen bűn se marad megtorlatlanul! A keresztény ember tudja ezt és hisz annak,a ki mondta. De mindent elkövet a saját helyén, hogy a romboló eszmék ne nyerhessenek teret, hogy ne robbantsák szét a családokat, országunkat, népünket.

Mert mindenkinek kötelessége az Úr mércéjét és erejét szólni és élni, ahol csak tudja.

A marketingben azt tartják, hogy a legerősebb lelki hatása az úgynevezett szájpropagandának van, vagyis annak, amikor egy kereső, bizonytalan ember egy megbízható másiktól kér és kap tanácsot. Jézus urunk ezt már előttük hirdette: A hit hallásból van.

És mi felvesszük a harcot, de az Úr eszközeivel! Mondjuk, hirdessük az evangéliumot! Tegyünk tanúságot az Úr mellett, amíg lehet. Mondjuk el, hogy mit tett az életünkkel, amíg van rá lehetőségünk és amíg a töredezett szívek még gyógyulni akarnak.

És mondjuk el, hogy nem a nyámnyilák táborához tartozunk, hanem a keményen hivők táborához. Aki pedig kétségbe vonja, próbálja ki ezt az életet! Még ha csak dacból érdeklődik is, lehet még Isten hűséges embere.

Sose feledjük, amikor ember támad minket, hogy mi van a háttérben. A háttérben mindig Jézus urunk és a sátán harca áll. De ez már régen nem igazi harc, mert a háború eldőlt. A gonosz legyőzetett! Éljünk hát minden látható baj ellenére ezzel a tudással, mert ez erőt ad, örömet és kitartást az igazságban!