Ajánlások

Öröm számomra, hogy bevezetőt írhatok kedves lelki társam, Salyámosy Éva könyvéhez. Annál is inkább, mert a Jó Isten szeretete, és a Hozzá való igaz ragaszkodás vezérelte minden sorát.

Nem lehetek elég hálás azért, hogy családunk minden tagja az Úr gyermeke, s mindannyian naponta tapasztalhatjuk az Ő megtartó szeretetét.

Az Úr Jézussal élni csodálatos dolog! Istennel ébredünk, és az esti lefekvések előtt is összeül a család. Közösen mondunk hálát azért, hogy Isten megtartotta az életüket, és megsegített minket minden utunkon. Mindazt adja, amit mi magunktól elérni soha nem tudnánk.

Ezt a biztonságot és szeretetteljes közösséget kívánom minden gyermeknek és családnak! Nekik ajánlom ezt a könyvet.

Adják a kezébe azoknak, akikért sokat imádkoznak, hogy betekintést nyerhessenek Jézus Krisztus csodás útjaiba.

Olvastassák el azokkal is, akik már találkoztak a Megváltó Jézussal, hogy sose feledjék, mekkora ajándék ez a számunkra!

Salyámosy Éva regénye lebilincselő stílusú. Pont olyan, amit nagyon szeretnek ma is a Mera rádió hallgatói, mindazok, akik olvassák írásait, vagy valaha is látták TV-műsorait, a Duna TV-ben.

Remélem, hogy a könyvnek még lesz folytatása is…

Szeretettel:

Rácz Gézáné Márta, 3 gyermek édesanyja és 14 unoka nagymamája

Egy magyar gyermekeknek szóló evangéliumi könyv ajánlása

Több mint húsz éve szolgálok a Pasaréti Református Gyülekezet gyermekei között hittan órákon, s a vasárnapi iskolában. Ez idő alatt sokat bosszankodtam azon, hogy nem tudok olvasására ajánlani magyar környezetben játszódó, magyar gyermekekről szóló, jó evangéliumi történeteket.

A kis Jamesek, Hansok egész más családi és iskolai környezetben élnek, mint a mieink, itt, a Kárpát-medencében. Problémáik távol vannak a mi életünktől.

1990-ben egy protestáns evangéliumi gyermeklapot is elindítottunk – Czövek Olivér lelkipásztor, Gaál Éva grafikus művész és én -, hogy a ránk zúduló amerikai és német gyermek-könyvek, újságok mellett a mai gyülekezeteink gyermekei is kapcsolatba kerülhessenek egymással. Ez által megismerhessék magyar társaik történeteit, bizonyságtételeit – függetlenül a jelenlegi földrajzi határoktól.

Ilyen előzmények után örömmel vettem kezembe Salyámosy Éva gyermekregényét, amely egy budapesti csonka családban élő testvérpár történetét meséli el. De – a mai valóságot tükrözve – nagyon sok mai magyar családra is vonatkozhat…

A történet érdekfeszítő, vajon miért fürkészi Petra az eget…mit jelent a templomból kiszűrődő ének: „Jézus szeret minden kicsi gyereket…”. Aztán talál egy képet Jézusról, s ez gondolkodásra készteti, vajon ki Ő, és lehet-e olyan, mint egy igazi apuka?

A nyári vakáció alatt Petra, a nagymamájuknál találkozik egy nagyváradi kisfiúval, aki új, vonzó világgal ismerteti meg őt, miközben Jézusról beszél.

A szerző tudatosan választja fontos szereplőjének az elszakított Erdélyben élő kisfiút, aki értékrendjével, szeretetével hitelessé teszi a kislány előtt mindazt, amit az evangéliumról mondott neki. Petra tele lesz kérdésekkel, s kis szívében felébred a vágy, hogy ő is megismerhesse Jézust.

Az izgalmas, fordulatokkal teli történések érdekesen, gyermekekhez szólva, bibliai hitelességgel elevenednek meg.

Kíváncsian várjuk Peti és Petra sorsának további alakulását is, mert a szerző trilógiára tervezte ezt a regényt.

Örülök ennek a könyvnek és feltétlenül ajánlom!

Olvasásra, ajándékba gyülekezetekben, de olyan gyermekeknek is, akik még kívül vannak Isten országán…

Zika Klára, újságíró, tv- és rádiós szerkesztő, hitoktató

Öcsike története sokaknak szól és bátorítást ad minden időben!

Tudom, hogy miről beszélek.

Tizennégy évesen ott találtam magam abban a légüres, kietlen lelki térben, ahova az élet belökött. A szüleim elváltak, így otthon az elvetettség érzése várt, és az iskolában is csak a mély belső gyászt folyton elfedni akaró renitens düh maradt.

A “nem kellesz senkinek” érzés lavinaként sodort magával. Egy kiforratlan lelkű tinédzser jobb híján ilyenkor nem tud mást tenni, csak üvölt, csapkod és menekülő utakat keres. És aki keres, az előbb-utóbb talál is! És van az a pont, amikor már csak azzal él, ami szembejön vele. És olyankor már nem válogat. Drogok, mámor és féktelenség. Évek teltek el így az életemből.

Valahogy túléltem a serülőkort, és egy elhagyatott, titkos katonai bázis mélyén, - mint ahogy Jónás próféta lehetett annak idején a hal gyomrában,- egy felkavaró telefonhívás érkezett az amúgy titkos, belső vonalon. Egy máig ismeretlen katonatársam Istenről beszélt nekem, énekelt, és felolvasott a Bibliából. Őrültnek tartottam, és folyton közbeszóltam, cáfoltam, nevettem, és gúnyoltam, de mivel a várakozáson és a szolgálati fegyveremen kívül más társaságom nem volt, így meghallgattam, amit beszélt.

Akkor talán nem gondoltam, hogy az életem legmeghatározóbb üzenetét hallottam. Azóta többször megadatott, hogy közelről lássam, ahogy Isten a mélységből felemeli az elveszettet, pont úgy, mint engem is.

Bár minden sors más és más, Öcsike élete is egy ilyen nagy lelki küzdelem és aztán a diadalmas menekülés története!

Ajánlom mindazoknak, akik belső harcaikat vívják, megoldásra vágynak, és azoknak is, akik együtt küzdenek másokkal, másokért!

Mert nincs az a mélység, amiből ne lenne felfelé vezető kiút: Istennel​! 

Szenczy Sándor
a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány vezetője

Salyámosy Éva legújabb könyvét örömmel ajánlom a kedves olvasónak. A szerző nem ismeretlen a keresztyén irodalomban. Személyes történetein követhetjük nyomon, hogyan jutott élő hitre felnőtt korában. Ez az élmény irodalmi munkásságának gyújtópontjává vált. Meggyőződése alapján, Istentől kapott küldetését követi abban, hogy tanúságtevője legyen az Úrnak, így mindazoknak, akik ugyancsak a Teremtő megismerésére vágynak, és keresik közvetlen vezetését.

Éva számára Isten egy különleges ajándékot is adott: a régmúlt és a jelen megtapasztalásait izgalmas könyvek formájában tudja megírni, melyek elbeszélések és versek formájában is Istenre mutatnak.

„Hogyan értettem meg?” - A könyv címe is ezt a törekvést fogalmazza meg. Hiteles bepillantást nyerhetünk abba a lelki folyamatba, ahogyan ő felismerte Isten jelenlétét, gondoskodását életének nagy próbáiban, vagy éppen apró mozzanataiban is. Hiszi, hogy Istennek az életével terve volt, bár sok mindent csak az idő távlatából, más összefüggések ismeretében tudott csak megérteni.

Célja a tanúságtevés. Minden sora írásos bizonysága annak, hogy bármilyen életkorban legyünk is, személyes kérdéseinkre csak Istenben találhatunk választ. A Krisztusba vetett hit és reménység élete legnehezebb próbáiban is elkíséri, ebből merít erőt szolgálatában is. Ezzel másokat is arra bátorít, hogy mondják el megtapasztalásukat, a drága örömhírt Istenről, és a benne megtalálható szeretetről, megbocsátásról és örömről.

Kívánom, hogy e könyv érje el a szerző célját, érintse meg a szíveket!

A személyes hitvallás és életpélda legyen olyan útmutató, ami a kereső lelkeket elvezetheti az Úr Jézushoz. Ha pedig már mi is, mint Krisztusban hívők, olvassuk e könyvet, merítsünk kitartást és erőt a hit megélésére, elmélyítésére, a bátor tanúságtételre, és ajánljuk mások épülésére is az „Éva-könyveket”.

Kívánom, hogy Isten áldása kísérje a szerzőt, és ennek az újabb, értéket teremtő könyvnek az olvasóit is.

Budapest, 2014. augusztus.

Mészáros Kálmán lelkipásztor

Öröm számomra, hogy bevezetőt írhatok kedves lelki társam, Salyámosy Éva könyvéhez. Annál is inkább, mert a Jó Isten szeretete, és a Hozzá való igaz ragaszkodás vezérelte minden sorát.

Nem lehetek elég hálás azért, hogy családunk minden tagja az Úr gyermeke, s mindannyian naponta tapasztalhatjuk az Ő megtartó szeretetét.

Az Úr Jézussal élni csodálatos dolog! Istennel ébredünk, és az esti lefekvések előtt is összeül a család. Közösen mondunk hálát azért, hogy Isten megtartotta az életüket, és megsegített minket minden utunkon. Mindazt adja, amit mi magunktól elérni soha nem tudnánk.

Ezt a biztonságot és szeretetteljes közösséget kívánom minden gyermeknek és családnak! Nekik ajánlom ezt a könyvet.

Adják a kezébe azoknak, akikért sokat imádkoznak, hogy betekintést nyerhessenek Jézus Krisztus csodás útjaiba.

Olvastassák el azokkal is, akik már találkoztak a Megváltó Jézussal, hogy sose feledjék, mekkora ajándék ez a számunkra!

Salyámosy Éva regénye lebilincselő stílusú. Pont olyan, amit nagyon szeretnek ma is a Mera rádió hallgatói, mindazok, akik olvassák írásait, vagy valaha is látták TV-műsorait, a Duna TV-ben.

Remélem, hogy a könyvnek még lesz folytatása is…

Szeretettel:

Rácz Gézáné Márta, 3 gyermek édesanyja és 14 unoka nagymamája

Egy magyar gyermekeknek szóló evangéliumi könyv ajánlása

Több mint húsz éve szolgálok a Pasaréti Református Gyülekezet gyermekei között hittan órákon, s a vasárnapi iskolában. Ez idő alatt sokat bosszankodtam azon, hogy nem tudok olvasására ajánlani magyar környezetben játszódó, magyar gyermekekről szóló, jó evangéliumi történeteket.

A kis Jamesek, Hansok egész más családi és iskolai környezetben élnek, mint a mieink, itt, a Kárpát-medencében. Problémáik távol vannak a mi életünktől.

1990-ben egy protestáns evangéliumi gyermeklapot is elindítottunk – Czövek Olivér lelkipásztor, Gaál Éva grafikus művész és én -, hogy a ránk zúduló amerikai és német gyermek-könyvek, újságok mellett a mai gyülekezeteink gyermekei is kapcsolatba kerülhessenek egymással. Ez által megismerhessék magyar társaik történeteit, bizonyságtételeit – függetlenül a jelenlegi földrajzi határoktól.

Ilyen előzmények után örömmel vettem kezembe Salyámosy Éva gyermekregényét, amely egy budapesti csonka családban élő testvérpár történetét meséli el. De – a mai valóságot tükrözve – nagyon sok mai magyar családra is vonatkozhat…

A történet érdekfeszítő, vajon miért fürkészi Petra az eget…mit jelent a templomból kiszűrődő ének: „Jézus szeret minden kicsi gyereket…”. Aztán talál egy képet Jézusról, s ez gondolkodásra készteti, vajon ki Ő, és lehet-e olyan, mint egy igazi apuka?

A nyári vakáció alatt Petra, a nagymamájuknál találkozik egy nagyváradi kisfiúval, aki új, vonzó világgal ismerteti meg őt, miközben Jézusról beszél.

A szerző tudatosan választja fontos szereplőjének az elszakított Erdélyben élő kisfiút, aki értékrendjével, szeretetével hitelessé teszi a kislány előtt mindazt, amit az evangéliumról mondott neki. Petra tele lesz kérdésekkel, s kis szívében felébred a vágy, hogy ő is megismerhesse Jézust.

Az izgalmas, fordulatokkal teli történések érdekesen, gyermekekhez szólva, bibliai hitelességgel elevenednek meg.

Kíváncsian várjuk Peti és Petra sorsának további alakulását is, mert a szerző trilógiára tervezte ezt a regényt.

Örülök ennek a könyvnek és feltétlenül ajánlom!

Olvasásra, ajándékba gyülekezetekben, de olyan gyermekeknek is, akik még kívül vannak Isten országán…

Zika Klára, újságíró, tv- és rádiós szerkesztő, hitoktató

Öröm számomra, hogy bevezetőt írhatok kedves lelki társam, Salyámosy Éva könyvéhez. Annál is inkább, mert a Jó Isten szeretete, és a Hozzá való igaz ragaszkodás vezérelte minden sorát.

Nem lehetek elég hálás azért, hogy családunk minden tagja az Úr gyermeke, s mindannyian naponta tapasztalhatjuk az Ő megtartó szeretetét.

Az Úr Jézussal élni csodálatos dolog! Istennel ébredünk, és az esti lefekvések előtt is összeül a család. Közösen mondunk hálát azért, hogy Isten megtartotta az életüket, és megsegített minket minden utunkon. Mindazt adja, amit mi magunktól elérni soha nem tudnánk.

Ezt a biztonságot és szeretetteljes közösséget kívánom minden gyermeknek és családnak! Nekik ajánlom ezt a könyvet.

Adják a kezébe azoknak, akikért sokat imádkoznak, hogy betekintést nyerhessenek Jézus Krisztus csodás útjaiba.

Olvastassák el azokkal is, akik már találkoztak a Megváltó Jézussal, hogy sose feledjék, mekkora ajándék ez a számunkra!

Salyámosy Éva regénye lebilincselő stílusú. Pont olyan, amit nagyon szeretnek ma is a Mera rádió hallgatói, mindazok, akik olvassák írásait, vagy valaha is látták TV-műsorait, a Duna TV-ben.

Remélem, hogy a könyvnek még lesz folytatása is…

Szeretettel:

Rácz Gézáné Márta, 3 gyermek édesanyja és 14 unoka nagymamája

Egy magyar gyermekeknek szóló evangéliumi könyv ajánlása

Több mint húsz éve szolgálok a Pasaréti Református Gyülekezet gyermekei között hittan órákon, s a vasárnapi iskolában. Ez idő alatt sokat bosszankodtam azon, hogy nem tudok olvasására ajánlani magyar környezetben játszódó, magyar gyermekekről szóló, jó evangéliumi történeteket.

A kis Jamesek, Hansok egész más családi és iskolai környezetben élnek, mint a mieink, itt, a Kárpát-medencében. Problémáik távol vannak a mi életünktől.

1990-ben egy protestáns evangéliumi gyermeklapot is elindítottunk – Czövek Olivér lelkipásztor, Gaál Éva grafikus művész és én -, hogy a ránk zúduló amerikai és német gyermek-könyvek, újságok mellett a mai gyülekezeteink gyermekei is kapcsolatba kerülhessenek egymással. Ez által megismerhessék magyar társaik történeteit, bizonyságtételeit – függetlenül a jelenlegi földrajzi határoktól.

Ilyen előzmények után örömmel vettem kezembe Salyámosy Éva gyermekregényét, amely egy budapesti csonka családban élő testvérpár történetét meséli el. De – a mai valóságot tükrözve – nagyon sok mai magyar családra is vonatkozhat…

A történet érdekfeszítő, vajon miért fürkészi Petra az eget…mit jelent a templomból kiszűrődő ének: „Jézus szeret minden kicsi gyereket…”. Aztán talál egy képet Jézusról, s ez gondolkodásra készteti, vajon ki Ő, és lehet-e olyan, mint egy igazi apuka?

A nyári vakáció alatt Petra, a nagymamájuknál találkozik egy nagyváradi kisfiúval, aki új, vonzó világgal ismerteti meg őt, miközben Jézusról beszél.

A szerző tudatosan választja fontos szereplőjének az elszakított Erdélyben élő kisfiút, aki értékrendjével, szeretetével hitelessé teszi a kislány előtt mindazt, amit az evangéliumról mondott neki. Petra tele lesz kérdésekkel, s kis szívében felébred a vágy, hogy ő is megismerhesse Jézust.

Az izgalmas, fordulatokkal teli történések érdekesen, gyermekekhez szólva, bibliai hitelességgel elevenednek meg.

Kíváncsian várjuk Peti és Petra sorsának további alakulását is, mert a szerző trilógiára tervezte ezt a regényt.

Örülök ennek a könyvnek és feltétlenül ajánlom!

Olvasásra, ajándékba gyülekezetekben, de olyan gyermekeknek is, akik még kívül vannak Isten országán…

Zika Klára, újságíró, tv- és rádiós szerkesztő, hitoktató